Declarație de protecție a datelor:

VEKA, în calitate de administrator al acestor pagini, ia foarte în serios protecția datelor dvs. personale. Noi tratăm datele dvs. cu caracter personal confidențial și corespunzător cu Regulamentul general UE privind protecția datelor (EU-DSGVO), transpus în legislația valabilă locală din țara dvs. 

Această declarație de protecție a datelor clarifică tipul, amploarea și scopurile înregistrării și utilizării datelor vizitatorilor și utilizatorilor paginii de internet a VEKA România S.R.L. . Pentru întrebări legate de protecția datelor contactați responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail la  datenschutz@veka.com  sau la adresa indicată mai jos.

Obligație de informare conform art.13 Regulamentul general UE privind protecția datelor

Factorul responsabil în sensul articolului 4 nr. 7 Regulamentul general UE privind protecția datelor:

VEKA România S.R.L.
şos. Bucureşti nr. 55
RO- 077055 Ciorogârla, jud. Ilfov
sales@veka.ro

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor:

VEKA România S.R.L.
şos. Bucureşti nr. 55
RO- 077055 Ciorogârla, jud. Ilfov
datenschutz@veka.com

Utilizarea paginii de internet:

Oferta noastră nu se adresează în mod explicit minorilor.

Toate datele colectate și prelucrate în cadrul acestei oferte online vor fi tratate confidențial conform Regulamentului general UE privind protecția datelor și nu vor fi date mai departe la terți.

Navigarea paginii noastre de internet fără indicarea datelor cu caracter personal

Utilizarea paginii noastre de internet este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal în afara domeniului protejat cu parolă al partenerilor VEKA

Noi aflăm atunci numai

Datele vor fi utilizate exclusiv pentru administrarea, optimizarea ofertei de internet și pentru prelucrarea întrebărilor dvs.

Adresa IP poate fi o dată cu caracter personal, pentru că sub anumite premise este posibil ca prin informația furnizorului respectiv de internet, să se afle identitatea deținătorului accesului la internet utilizat.  

De la noi adresa IP va fi aflată doar în cazul atacului infrastructurii noastre de internet. În acest caz avem un interes îndreptățit în sensul Art.6 alin.1 f) Regulamentul general UE privind protecția datelor pentru procesarea adresei IP. Acest interes îndreptățit rezultă din necesitatea de a ne apăra de atacuri asupra infrastructurii de internet, de a determina sursa atacului, pentru a putea acționa penal și civil persoana responsabilă, precum și pentru a preveni efectiv alte atacuri.

Adresa IP va fi ștearsă după ce putem exclude că de la aceasta nu va urma nici un atac asupra infrastructurii noastre de internet. Aceasta se întâmplă regulat după șapte zile. 

În plus mai reținem din ce domenii vin vizitatorii noștri pe internet. Noi valorificăm aceste date pentru a putea recunoaște tendințele și pentru a întocmi statistici, dar apoi ștergem datele din nou. 

Această pagină folosește în plus ”Cookies” și în anumite domenii se folosesc ”Active X Controls”.

Suplimentar pagina noastră de internet conține linkuri către alte pagini de internet. Deținătorul de drept al acestei pagini nu este răspunzător pentru prevederea de protecția datelor sau pentru conținutul acestei pagini de internet. Dacă aveți întrebări sau comentarii privind practicile noastre legate de protecția datelor, atunci vă rugăm să ne contactați la  datenschutz@veka.com .

Puteți împiedica salvarea cookies printr-o setare corespunzătoare a software-ului dvs. de browser, totuși atragem atenția asupra faptului că, în acest caz, nu veți putea utiliza pe deplin toate funcțiile acestei pagini web. 

Navigați pe pagina noastră de internet cu indicarea datelor cu caracter personal.

Atâta vreme cât dvs. comunicați voluntar sau în cadrul înregistrării pentru domeniul de parteneri VEKA pe pagina noastră date cu caracter personal (de exemplu nume, adresă sau adresă de e-mail), aceste date nu vor fi transmise la terți fără acordul dvs. explicit respectiv fără o aprobare legală. Dacă vă înregistrați pentru domeniul de partener VEKA, atunci între noi se va încheia un contract pentru stocarea și păstrarea profilelor respective.

Noi prelucrăm datele dvs. în acest caz pe baza articolului 6 b) din Regulamentul general UE privind protecția datelor pentru îndeplinirea unui contract survenit între noi sau conform articolului 6 a) Regulamentul general UE privind protecția datelor pe baza unui consimțământ acordat de dumneavoastră. Prelucrarea are loc pentru îndeplinirea prestațiilor contractuale, derularea plății, pentru livrarea produselor și serviciilor comandate contractual, pentru transmiterea datelor dvs de adresă la antreprenori de logistică pentru livrarea mărfurilor, precum și pentru transmiterea de informații relevante despre produse și acțiuni. Datele dvs. vor fi predate în cadrul firmei noastre către persoanele implicate în derularea contractului sau luarea de decizii. Transmiterea la terți în plus față de aceasta, neacoperită de necesități legale, are loc numai cu consimțământul dvs. explicit. O prelucrare automată nu poate avea loc fără consimțământul dumneavoastră.

Noi prelucrăm datele dvs. doar pentru perioada necesară îndeplinirii contractului nostru sau prevederilor legale valabile sau pe baza ocaziei pentru transmiterea datelor dumneavoastră. O ștergere proprie a datelor cu caracter personal depuse de dumneavoastră în domeniul de partener VEKA nu are loc prin noi în principiu. Totuși aveți posibilitatea oricând să modificați anumite date în profilul dumneavoastră. O ștergere completă a datelor cu caracter personal stocate în cadrul profilului dvs. are loc la cerere prin e-mail (cu indicarea numelui dvs. de utilizator) la  datenschutz@veka.com , atâta vreme cât stocarea în continuare a acestor date nu este permisă pe baza unei alte acțiuni de permisiune. Documentele comerciale vor fi păstrate corespunzător cu perioadele de păstrare legale și apoi șterse conform protecției datelor.

Intervenția prestatorilor externi de servicii

Noi colaborăm cu prestatori de servicii care prelucrează anumite date în numele nostru. Aceasta se întâmplă exclusiv în conformitate cu dreptul valabil de protecția datelor corespunzător. În special avem încheiate acorduri cu prestatorii noștri de servicii privind prelucrarea datelor, care sunt suficiente pentru condițiile articolului 28 din Regulamentul general UE privind protecția datelor. O transmitere a datelor în țări terțe nesigure sau la oficii supra- sau interstatale nu are loc. 

Drepturile dumneavoastră:

Corespunzător cu Regulamentul general UE privind protecția datelor aveți următoarele drepturi:

+          Dreptul la explicații privind prelucrarea datelor dvs

Aveți dreptul de a solicita explicații de la noi, dacă și în caz că da, ce date cu caracter personal de la dvs. au fost prelucrate la VEKA România S.R.L. . Aveți dreptul la următoarele informații:

Noi vă punem la dispoziție o copie a datelor personale care fac obiectul prelucrării. Dacă avem dubii întemeiate privind identitatea solicitantului de explicații, atunci vom solicita informații suplimentare pentru confirmarea identității persoanei în cauză.

+          Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul să solicite rectificarea datelor personale incorecte care o privesc, fără întârziere. Având în vedere scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul să solicite completarea unor date cu caracter personal incomplete — inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

+          Dreptul la ștergere

O ștergere a datelor dvs. cu caracter personal are loc când faceți în scris o cerere de ștergere și acesteia nu i se opun drepturi sau obligații legale de păstrare. În plus față de aceasta noi ștergem întotdeauna datele dvs cu caracter personal când datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului legat de stocare sau când stocarea lor nu mai este permisă din alte motive legale și ștergerea nu este dezisă de perioade de păstrare legale.

+          Dreptul la restricționarea prelucrării

Sunteți îndreptățit să solicitați o restricționare în prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, când corectitudinea datelor cu caracter personal nu este dată și anume pentru durata în care VEKA are posibilitatea să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal. Dacă prelucrarea este nelegitimă și dvs. refuzați ștergerea datelor cu caracter personal și în schimb ne solicitați restricționarea utilizării datelor cu caracter personal, atunci noi ne vom conforma solicitării dvs. Ștergerea datelor nu are loc, chiar dacă noi avem nevoie de aceasta pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale proprii sau dvs. ați depus contestație împotriva prelucrării conform articolului 21 aliniatul 1 din Regulamentul general UE privind prelucrarea datelor, dacă motivele îndreptățite ale VEKA nu prevalează față de motivele dvs.

+          Dreptul la contestare împotriva prelucrării

Aveți dreptul să depuneți contestație oricând împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, care are loc pe baza art.6 din Regulamentul general UE privind prelucrarea datelor. VEKA nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât în cazul în care poate demonstra motive legitime temeinice pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea este în scopul revendicării, exercitării sau protejării unor drepturi legale.

+          Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care vă vizează pe care ni le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, uzual și citibil de către mașină și aceste date să fie transmise de noi unui alt responsabil fără restricție. Premisa este că prelucrarea are loc cu un consimțământ conform art.6 sau 9 din Regulamentul general UE privind protecția datelor sau se bazează pe un contract și prelucrarea are loc cu ajutorul procedurilor automatizate. În plus aveți dreptul transmiterii datelor cu caracter personal direct de la VEKA la un alt oficiu responsabil, atâta vreme cât aceasta este realizabil din punct de vedere tehnic.

+          Dreptul la revocarea consimțământului dat de dvs. cu efect pe viitor

O revocare a consimțământului dat de dvs. poate să aibă loc oricând cu efect pe viitor. Pentru o revocare, contestare sau informare nu se aplică costuri. Revocarea vă rugăm să o trimiteți prin e-mail la  sales@veka.ro .

+          Dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor

Dacă apreciați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal contravine prevederilor valabile de protecția datelor, atunci aveți oricând dreptul, conform articolului 77 din Regulamentul general UE privind protecția datelor, să depuneți plângere la autoritatea de supraveghere competentă a statului dumneavoastră.

Alte declarații de protecția datelor privind terții prestatori investiți în cadrul paginii noastre de internet:

Declarația de protecția datelor pentru plugin Facebook („Îmi place”)

Această pagină de internet utilizează plugins ale ofertantului Facebook.com, care sunt puse la dispoziție prin firma Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 din SUA Utilizatorilor paginii noastre de internet pe care este instalat plugin Facebook (butonul „Îmi place”), li se indică faptul că prin plugin se creează o legătură cu Facebook, prin care se efectuează o transmitere la browserul dumneavoastră, astfel încât plugin apare pe pagina de internet. În plus prin utilizarea datelor se transferă date la serverul Facebook, care conțin informații despre vizitele dvs. de pagini de internet pe pagina noastră de acasă. Pentru utilizatorii de Facebook aceasta are consecința că datele utilizate vor fi alocate contului dvs. personal de Facebook. De îndată ce utilizați plugin Facebook activ în calitate de utilizator Facebook logat (de exemplu prin apăsarea butonului de „Îmi place” sau utilizarea funcției de comentariu), aceste date vor fi transferate și publicate la contul dvs de Facebook. Aceasta o puteți evita doar prin deconectarea prealabilă din contul dvs. de Facebook. Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea datelor prin Facebook vă rugăm să accesați prevederile legale de protecția datelor de pe Facebook de la de-de.facebook.com/policy.php .

Declarația de protecția datelor pentru serviciul de analiză web Google Analytics

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa numite „cookies“, fișiere text, care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră și care permit analiza utilizării paginii web de către dumneavoastră. Informațiile create prin cookie privind utilizarea dvs. a acestei pagini web se transferă, de regulă, pe un server al Google din SUA și se salvează acolo. Noi am activat anonimizarea IP. Adresa dvs. IP va fi trunchiată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google din SUA și trunchiată acolo. Fiind mandatat de operatorul acestei pagini web, Google va utiliza aceste informații pentru a vă evalua utilizarea acestei pagini web, pentru a redacta rapoarte despre activitățile paginii web și pentru a oferi alte servicii care au legătură cu utilizarea paginii web și cu utilizarea internetului față de administratorul paginii web. Adresa IP transmisă de către browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu va fi cumulată de Google cu alte date. Puteți împiedica salvarea cookies printr-o setare corespunzătoare a software-ului dvs. de browser, totuși atragem atenția asupra faptului că, în acest caz, nu veți putea utiliza pe deplin toate funcțiile acestei pagini web. În plus, puteți împiedica colectare de către Google a datelor generate de Cookie referitor la utilizarea acestui website de către dumneavoastră (incl. adresa IP), precum și prelucrarea de către Google a acestor date prin descărcarea și instalarea acestui Browser-Plugin, disponibil la adresa următoare: installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Puteți preveni colectarea prin Google Analytics prin accesarea următorului link. Se va pune un Opt-Out-Cookie, care va împiedica pe viitor colectarea datelor dvs. la vizitarea acestei pagini de internet: Dezactivarea Google Analytics

Mai multe informații privind condițiile de utilizare și protecția datelor găsiți la http://www.google.com/analytics/terms/de.html respectiv la https://www.google.de/intl/de/policies/ . Vă atragem atenția asupra faptului că pe această pagină web Google Analytics a fost extins cu codul „gat._anonymizeIp;“ pentru a asigura o colectare anonimizată a adreselor IP (așa numitul IP masking).

Declarație de protecția datelor pentru serviciul de publicitate web Google Adsense

Această pagină de internet utilizează Google Adsense, un serviciu de publicitate web al Google Inc. („Google“). Google Adsense utilizează așa numite „cookies“, fișiere text, care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră și care permit analiza utilizării paginii web de către dumneavoastră. Google Adsense utilizează și așa-numitele „Web Beacons” (grafice mici invizibile”) pentru colectarea de informații. Prin utilizarea de Web Beacons pot fi înregistrate și colectate acțiuni simple cum ar fi circulația vizitatorilor pe pagina de internet. Informațiile create prin cookie și/sau Web Beacon privind utilizarea de către dvs. a acestei pagini de internet (inclusiv a adresei dvs. IP) se transferă, de regulă, pe un server al Google din SUA și se salvează acolo. Google folosește aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii web de către dumneavoastră în ce privește publicitatea, pentru a realiza rapoarte despre activitățile paginii web și publicitate pentru administratorii paginii web și pentru a aduce și alte prestări de servicii legate de utilizarea paginilor web și a Internetului. De asemenea, Google va transmite, dacă este cazul, aceste informații terților, dacă acest lucru este admis legal sau dacă terții prelucrează aceste date în numele Google. Google nu va face legătura în niciun caz între adresa dvs. IP și alte date ale Google. Puteți împiedica stocarea de cookies pe hard-discul dvs. și afișarea de web beacons prin alegerea în setările de browser ale dvs. a opțiunii „nu accepta cookies” (în MS Internet-Explorer la ”Extras > opțiuni internet > protecția datelor > setări"; in Firefox la "Extras > setări > protecția datelor > cookies“); vă indicăm totuși că în această situație după caz nu veți putea utiliza toate funcțiile paginii noastre de internet în conținut integral. Prin utilizarea acestei pagini de internet vă declarați de acord cu prelucrarea datelor colectate prin intermediul dvs. de Google în modul descris mai sus și în scopul sus-menționat.

Declarația de protecția datelor pentru serviciul de analiză web etracker

Pe această pagina de internet se colectează și memorează date cu tehnologii ale etracker GmbH ( www.etracker.de ) în scopuri de marketing și optimizare. Din aceste date se creează profiluri de utilizator sub un pseudonim. Aici pot fi incluse cookies. La cookies este vorba despre fișiere mici de text, care sunt stocate local în memoria intermediară a browser-ului de internet a vizitatorului paginii. Cookies facilitează recunoașterea browserului de internet.

Datele colectate cu tehnologiile etracker nu vor fi utilizate fără consimțământul acordat special de persoana vizată, pentru identificarea personală a vizitatorului acestei pagini de internet și nu vor fi combinate cu datele cu caracter personal despre purtătorul pseudonimului. Colectarea și stocarea datelor pot fi revocate oricând cu efect pentru viitor. . Mai multe informații puteți obține nemijlocit de la ofertantul terț: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; www.etracker.com/de/datenschutz.html .

Declarația de protecția datelor pentru rețeaua de socializare Google Plus

Această pagină de internet folosește așa numitul buton de comandă „G+1” al rețelei de socializare Google Plus, care este acționată de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States Butonul de comandă poate fi recunoscut după semnul „G+1” Dacă sunteți înregistrat la Google Plus, puteți să vă exprimați interesul în pagina noastră de internet cu butonul de comandă „G+1” și să distribuiți conținuturi de pe pagina noastră de internet pe Google Plus. În acest caz Google memorează atât informația, că dvs ați dat un „G+1” pentru unul din conținuturile noastre, cât și informațiile despre pagina pe care dvs ați vizionat-o aici. „G+1” al dvs. împreună cu numele dvs. (după caz și fotografia – dacă există) pot fi potențial înserate la Google Plus în alte servicii Google, cum ar fi căutarea Google sau profilul dvs. Google. Scopul și amploarea colectării de date și prelucrarea și utilizarea în continuare a datelor prin Google precum și drepturile dvs. în această privință și posibilitățile de setări pentru protecția sferei dvs. private le puteți lua de la indicațiile Google de protecția datelor: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Declarația de protecția datelor pentru „Google Remarketing” și funcția Google Inc. de „Grupuri țintă similare”

Această pagină de internet folosește funcția de remarketing respectiv de „Grupuri țintă similare” a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Astfel puteți fi abordat țintit cu publicitate, prin pornirea anunțurilor personalizate și referitoare la interese, când vizitați alte pagini de internet în așa-numita rețea „Google Display-Network”. „Google Remarketing“ respectiv „Grupuri țintă similare” utilizează pentru aceasta așa-numite „cookies“, fișiere text, care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră și care permit analiza utilizării paginii web de către dumneavoastră. Prin aceste fișiere text se cuprind vizitele dvs. precum și datele anonimizate despre utilizarea paginii de internet. Datele cu caracter personal nu vor fi stocate aici. Dacă vizitați o altă pagină de internet în așa-numita rețea „Google Display-Network”, după caz vă vor fi arătate inserări de publicitate, care iau în considerare cu probabilitate crescută domenii de informații și produse accesate anterior pe pagina noastră de internet. Puteți împiedica „Google Remarketing” respectiv „Grupe țintă similare” prin împiedicarea stocării de cookies prin setarea corespunzătoare a software-ului de browser al dvs. Totuși vă facem cunoscut că în această situație, după caz, nu vor putea fi utilizate toate funcțiile paginii noastre de internet în conținut integral. În plus, puteți împiedica colectare de către Google a datelor generate de Cookie referitor la utilizarea acestui website de către dumneavoastră, precum și prelucrarea de către Google a acestor date prin descărcarea și instalarea acestui Browser-Plugin, disponibil la adresa următoare: În plus puteți dezactiva utilizarea de cookies prin ofertanți terți, prin accesarea paginii de dezactivare a inițiativei de publicitate în rețea (Network Advertising Initiative) la http://www.networkadvertising.org/choices/ și să mutați informațiile adiționale menționate acolo la Opt-Out. Declarația de protecția datelor de la Google pentru remarketing cu alte informații găsiți la: www.google.com/privacy/ads/.

Declarația de protecția datelor pentru „Google AdWords Conversion-Tracking“ de la Google Inc.

Această pagină de internet folosește funcția „Google AdWords Conversion-Tracking“ a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Google AdWords Conversion-Tracking folosește așa-numitele „Cookies“, fișiere text care vor fi stocate în computerul dvs și care facilitează o analiză a utilizării paginii de internet prin dvs, când ați accesat un anunț Google. Cookies sunt valabile maxim 90 zile. Datele cu caracter personal nu vor fi stocate aici. Atâta vreme cât cookie este valabil, Google și noi putem să recunoaștem în calitate de operatori de pagini de internet, că dvs. ați accesat un anunț și că ați ajuns la o anumită pagină țintă (de exemplu pagina de confirmarea comenzii, înregistrare newsletter). Aceste cookies nu pot fi urmărite prin mai multe pagini de internet de către diferiții participanți AdWords. Prin cookie se creează în „Google AdWords“ statistici de conversie. În aceste statistici este cuprins numărul de utilizatori care au accesat unul din anunțurile noastre. În plus se calculează câți utilizatori au ajuns la o pagină țintă, care este prevăzută cu un „tag de conversie”. Totuși statisticile nu conțin date cu care dvs. sunteți identificat. Puteți împiedica stocarea de cookies pe hard-discul dvs. prin alegerea în setările de browser ale dvs. a opțiunii „nu accepta cookies” (în MS Internet-Explorer la „Extras > opțiuni internet > protecția datelor > setări"; în Firefox la „Extras > setări > protecția datelor > cookies”); vă indicăm totuși că în această situație după caz nu veți putea utiliza toate funcțiile paginii noastre de internet în conținut integral. Prin utilizarea acestei pagini de internet vă declarați de acord cu prelucrarea datelor colectate prin intermediul dvs. de Google în modul descris mai sus și în scopul sus-menționat. Mai multe informații despre cum utilizează Google datele de conversie precum și declarația de protecția datelor de la Google găsiți la: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp , http://www.google.de/policies/privacy/

Declarația de protecția datelor pentru utilizarea serviciului de mesaje web twitter.com 

Noi am integrat în pagina noastră de internet și serviciul de mesaje web twitter.com Aceste funcții sunt oferite de către Twitter Inc., 1355 Folsom St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Twitter oferă așa-numita funcție „Tweet”. Astfel se pot publica anunțuri cu lungimea de 140 caractere și cu linkuri de pagini de internet în propriu dvs. cont de Twitter. Dacă utilizați funcția de „Tweet” de la Twitter pe pagina noastră de internet, atunci pagina respectivă de internet va fi îmbinată cu contul dvs. de Twitter și acolo după caz va fi făcut public. În acest context datele sunt transmise și către Twitter. În legătură cu conținutul datelor transmise și utilizarea lor de către Twitter nu deținem nici o cunoștință. Prin urmare consultați în prealabil pentru mai multe informații declarația de protecția datelor a Twitter: http://twitter.com/privacy Twitter vă oferă posibilitatea să vă stabiliți setările dvs. de protecția datelor la următorul link: twitter.com/account/settings .

Declarația de protecția datelor pentru Chat-Tool Zendesk

Pentru utilizarea Chat-Tool-ului nostru colectăm automat date referitoare la utilizator cum ar fi calea dvs. de vizitator, versiunea de browser, locația, sistemul de operare și adresa dvs. IP. Aceste informații sunt utilizate doar pentru prelucrarea cererii dvs. și nu vor fi transmise la terți.

Actualizări ale acestei declarații de protecție a datelor

Din când în când va fi necesară o actualizare a acestei declarații de protecția datelor, de exemplu prin prevederi legale sau administrative noi, precum și oferte noi ale prezenței noastre pe internet. Atunci vă vom informa aici. În general vă recomandăm să accesați regulat această declarație de protecția datelor pentru a verifica dacă au existat modificări în ea. Dacă au fost operate modificări recunoașteți că versiunea indicată în partea de jos a acestui document a fost actualizată. 

29.01.2019